?

Log in

Хм... - Некропанда. Твръ из дальнего космоса. Ушки - на макушке [entries|archive|friends|userinfo]
your enemy, Mel

[ website | (6)66 фактов обо мне ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Хм... [Jan. 31st, 2017|09:28 pm]
your enemy, Mel
linkReply

Comments:
[User Picture]From: molfara
2017-01-31 10:27 pm (UTC)

Тайна раскрыта!

До книжки увійшли детективні повісті: «У пащі крокодила», «Пастка у підземеллі», «Таємниця золотого кенгуру». Герой цих повістей — нездоланний Суперагент 000 Гриць мамай — розплутує найзагадковіші злочини, перемагає найпідступніших ворогів і рятує світ від неминучої загибелі, викривши міжнародну терористку бабусю-ніндзя.

Для молодшого та середнього шкільного віку.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: panda666
2017-01-31 11:00 pm (UTC)

Re: Тайна раскрыта!

Но какие шикарные названия!
(Reply) (Parent) (Thread)